Архитектурен план

 Пловдив, бул.Шести септември 264

Моля въведете вашето местоположение, за да получите упътвания

Седем етажна сграда със смесено предназначение.

Обща разгъната застроена площ от 9061 кв.м.

Между 2 пътни артерии – бул.Шести септември и бул.Мария Луиза

Офис площите се изграждат според нуждите на ползвателите –  от 220 до 1220 кв.м.

24-часова жива охрана и видеонаблюдение.

Паркинг за клиенти/служители.

Кафе-тераса за отдих.

Помещения